Mga dapat malamang paraan para makapag-aplay ng In-Home Support Services (IHSS) sa California.

Ang video na ito ay nilikha ng Parents Helping Parents, isang 501(c) (3) hindi negosyo na nasa San Jose, California. Mangyaring makipag-ugnayan sa Parents Helping Parents para sa tulong sa anumang aksesibilidad na pangangailangan.